Ranga
Ranga
Ranga
Warido
Warido

Usługi Księgowe

Usługi Księgowe

background image - Usługi Księgowe
ranga

Świadczymy usługi w zakresie

 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowej książki przychodów i rozchodów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta zarówno w naszej kancelarii, na naszym programie księgowym (korzystamy z programu ENOVA), jak i u klienta, na jego programie księgowym.
 • Nadzoru nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
 • Opracowywania planu kont zgodnie ze standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym.
 • Zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych.
 • Sporządzania deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów i raportów wymaganych przepisami prawa.
 • Sporządzania sprawozdań finansowych według standardów przyjętych w polityce rachunkowości.
 • Przygotowywania sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych.
 • Realizowania procedury potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy.
 • Współpracy w opracowywaniu wniosków kredytowych.
 • Udzielania porad oraz wyjaśnień księgowo-podatkowych.
 • Obsługi kadrowo-płacowej - rejestracji pracodawcy i pracowników dla celów ubezpieczenia społecznego, przygotowywaniu list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i innych form zatrudnienia oraz odpowiadających im rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, sporządzaniu deklaracji miesięcznych i rocznych.

Znalazłeś to, czego szukałeś?